array(4) { [0]=> array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5111-small_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-cart_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5111-large_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/5111-medium_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5111-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5111-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(44) "Boite étanche dérivation/comble 100x100x45" ["id_image"]=> string(4) "5111" ["cover"]=> string(1) "1" ["position"]=> string(1) "1" ["associatedVariants"]=> array(0) { } } [1]=> array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5109-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5109-small_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5109-cart_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5109-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5109-large_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/5109-medium_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5109-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5109-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5109-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5109-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(44) "Boite étanche dérivation/comble 100x100x45" ["id_image"]=> string(4) "5109" ["cover"]=> NULL ["position"]=> string(1) "2" ["associatedVariants"]=> array(0) { } } [2]=> array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5110-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5110-small_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5110-cart_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5110-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5110-large_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/5110-medium_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5110-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5110-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5110-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5110-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(44) "Boite étanche dérivation/comble 100x100x45" ["id_image"]=> string(4) "5110" ["cover"]=> NULL ["position"]=> string(1) "3" ["associatedVariants"]=> array(0) { } } [3]=> array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5112-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5112-small_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5112-cart_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5112-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5112-large_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/5112-medium_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5112-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5112-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5112-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5112-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(44) "Boite étanche dérivation/comble 100x100x45" ["id_image"]=> string(4) "5112" ["cover"]=> NULL ["position"]=> string(1) "4" ["associatedVariants"]=> array(0) { } } }

array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5111-small_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-cart_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/5111-large_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/5111-medium_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5111-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-hsma_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/5111-home_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/5111-thickbox_default/boite-etanche-derivation-comble.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(44) "Boite étanche dérivation/comble 100x100x45" ["id_image"]=> string(4) "5111" ["cover"]=> string(1) "1" ["position"]=> string(1) "1" ["associatedVariants"]=> array(0) { } }
Boite étanche dérivation/comble 100x100x45
Boite étanche dérivation/comble 100x100x45
Boite étanche dérivation/comble 100x100x45
Boite étanche dérivation/comble 100x100x45
Courant - Matériel Électrique

Boite étanche dérivation/comble

Boite de dérivation étanche composé d'une couche conductrice permettant de réduire l'émission des champs électromagnétiques dus à l'installation 230V.

Vendu à l'unité.

Liste des prix
Référence Déclinaison Prix TTC / Uté. Conditionnement Prix TTC / U.V
CO-84000351 100x100x45mm 15.3 € 1 Uté. 15.3 €
CO-84000361 175x150x80mm 26.56 € 1 Uté. 26.56 €
Description du produit

Boite de dérivation étanche Flex a Ray

 

Boite de dérivation étanche comble composé d'une couche conductrice permettant de réduire l'émission des champs électromagnétiques dus à l'installation 230V.

Vendu à l'unité.

L'indice de protection (IP)

  • Le modèle 100x100x45 est à la norme IP55.
  • Le modèle 175x150x80 est à la norme IP65.
Indice1er chiffre = Protection contre la poussièreIndice2e chiffre = Protection contre l'eau
0 Aucune protection. 0 Aucune protection.
1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm. 2 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. 3 Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. 4 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
5 Protégé contre les poussières. 5 Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.
6 Totalement protégé contre les poussières. 6 Protégé contre les paquets de mer.
    7 Protégé contre les effets de l'immersion.
    8 Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée).
Fiche technique
Livret Courant Télécharger
Notice technique Flexaray Télécharger
CCTP Boîtes étanches Télécharger
Licence Courant Télécharger
FT Boites faradisées Télécharger
Avis
15,30 € TTC
Soit 15,30 € / Uté.
CO-84000351
Soit 1 Uté.
En stock
Chez vous à partir du
Vous devez être connecté à votre compte client

Payer 3X et 4X sans frais

Jusqu'à 4500€ avec la solution Alma

Paiement sécurisé

CB, Paypal, chèques et virements

Livraison

24h à 72h dès l'expédition

Service client à votre disposition

Contact ou au 04 73 26 42 27