array(4) { [0]=> array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6416-small_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-cart_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6416-large_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/6416-medium_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6416-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6416-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(32) "Équerre avec renfort ER Alsafix" ["id_image"]=> string(4) "6416" ["cover"]=> string(1) "1" ["position"]=> string(1) "1" ["associatedVariants"]=> array(0) { } } [1]=> array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6415-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6415-small_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6415-cart_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6415-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6415-large_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/6415-medium_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6415-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6415-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6415-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6415-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(32) "Équerre avec renfort ER Alsafix" ["id_image"]=> string(4) "6415" ["cover"]=> NULL ["position"]=> string(1) "2" ["associatedVariants"]=> array(0) { } } [2]=> array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6417-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6417-small_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6417-cart_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6417-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6417-large_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/6417-medium_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6417-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6417-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6417-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6417-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(32) "Équerre avec renfort ER Alsafix" ["id_image"]=> string(4) "6417" ["cover"]=> NULL ["position"]=> string(1) "3" ["associatedVariants"]=> array(0) { } } [3]=> array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6418-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6418-small_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6418-cart_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6418-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6418-large_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/6418-medium_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6418-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6418-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6418-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6418-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(32) "Équerre avec renfort ER Alsafix" ["id_image"]=> string(4) "6418" ["cover"]=> NULL ["position"]=> string(1) "4" ["associatedVariants"]=> array(0) { } } }

array(9) { ["bySize"]=> array(7) { ["hsma_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["small_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6416-small_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(85) ["height"]=> int(85) } ["cart_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-cart_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(125) ["height"]=> int(125) } ["home_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(76) "https://www.kenzai.fr/6416-large_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(373) ["height"]=> int(373) } ["medium_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(77) "https://www.kenzai.fr/6416-medium_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(452) ["height"]=> int(452) } ["thickbox_default"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6416-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } } ["small"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-hsma_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(82) ["height"]=> int(82) } ["medium"]=> array(3) { ["url"]=> string(75) "https://www.kenzai.fr/6416-home_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(273) ["height"]=> int(273) } ["large"]=> array(3) { ["url"]=> string(79) "https://www.kenzai.fr/6416-thickbox_default/equerre-avec-renfort-er-alsafix.jpg" ["width"]=> int(800) ["height"]=> int(800) } ["legend"]=> string(32) "Équerre avec renfort ER Alsafix" ["id_image"]=> string(4) "6416" ["cover"]=> string(1) "1" ["position"]=> string(1) "1" ["associatedVariants"]=> array(0) { } }
Équerre avec renfort ER Alsafix
Équerre avec renfort ER Alsafix
Équerre avec renfort ER Alsafix
Équerre avec renfort ER Alsafix
Alsafix - Systèmes de Fixation

Équerre avec renfort ER Alsafix

Équerre avec renfort ER qui permet l'assemblage durable et résistants de pièces de bois ou de charpentes.

Hauteur : 85 mm
Dimensions : 55 x 55 mm 
Épaisseur : 2,5 mm

NormeCE
Liste des prix
Référence Conditionnement Prix TTC / Unité Conditionnement Prix TTC / U.V
ALS-ER08050525 Par 50 2.2 € 1 Unité 2.2 €
Description du produit

Équerre avec renfort ER Alsafix

Équerre avec renfort ER qui permet l'assemblage durable et résistants de pièces de bois ou de charpentes.

Hauteur : 85 mm
Dimensions : 55 x 55 mm 
Épaisseur : 2,5 mm

Nombre de trous

  • Diamètre de 5 mm : 8
  • Diamètre de 11 mm : 3
  • Diamètre de 13 mm : 3

Caractéristiques

  • Type de cheville : à frapper
  • Élément de la crémaillère : console
  • Charge maximale : 0,14
Avis
2,20 € TTC
Soit 2,20 € / Unité
ALS-ER08050525
ALS-ER08050525
Soit 1 Unité
En stock
Expédition 24 à 48h
Vous devez être connecté à votre compte client
Comment faire une demande de devis En savoir plus

Payer 3X et 4X sans frais

Jusqu'à 4500€ avec la solution Alma

Service client à votre disposition

Contact ou au 04 73 26 42 27